MENU

Основними завданнями відділу є:​

  •  забезпечення на території району  реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва і кінематографії, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, туризму, а також національної музейної політики;​
  •  створення в межах своїх повноважень умов для реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності;​
  • ​створення умов для розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;​
  •  сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників і творчих спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері культури, мистецтва, туризму і кінематографії на території району;​
  •  створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтва, туризму і кінематографії;​
  •  обласне  і регіональне співробітництво з питань культури, мистецтва та туризму;